Hiệu chuẩn thiết bị

Hiệu chuẩn thiết bị

Tại phòng thí nghiệm

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị máy móc được hiệu chuẩn định kỳ thường xuyên 6 tháng hoặc 01 năm sẽ đảm bảo sự chính xác của chúng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng, giúp hạn chế việc ngừng sản xuất đột ngột và tối ưu hóa năng suất của doanh nghiệp. Hơn nữa, hiệu chuẩn còn đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng của bạn.
Công ty Cổ phần Điện tử thương mại Beetek là một trong những trung tâm hiệu thiết bị phòng thí nghiệm uy tín tại Hồ Chí Minh. Cam kết tiêu chí cho mọi khách hàng: Chính xác – Chất lượng – Chuyên Nghiệp